Īpašās dienas un notikumi


Mēs varam dzīvot un pielūgt visattālākajās vietās, bet 19,1 miljoni Septītās dienas adventisti visā pasaulē nav tikai ticības kopiena. Tā ir ģimene.

Atrast kopīgos saskares punktus ir grūti. Viens veids, kā adventisti var veicināt kopību pāri laika zonām, ir atzīmējot īpaši izceltās dienas un notikumus kopā. Adventistu draudzes kalendārs ar īpaši izceltajām dienām un notikumiem ne tikai veicina vienotību, bet arī palīdz aktualizēt tādas svarīgas lietas, kā vardarbības novēršanu, reliģisko brīvību, ģimenes aktualitātes.

Adventistu draudzes vadītāji aicina jūs un jūsu draudzi pievienoties vispasaules ģimenei, atzīmējot šīs īpaši izceltās dienas un notikumus.

  

Janvāris 2017.

07.    Lūgšanu un gavēņa diena. Vairāk...
11.-21.    10 lūgšanu dienas. Vairāk...
14.    Veselības kalpošana. Vairāk...
21.    Reliģiskās brīvības diena. Vairāk...
 

Februāris 2017.

04.    Aizsniegt pasauli: personiskā misija. Vairāk...
11.-18.    Kristīgā māja un laulības nedēļa. Vairāk...
 

Marts 2017.

04.    Sieviešu lūgšanu diena. Vairāk...
11.    Adventistu Vispasaules Radio. Vairāk...
18.-25.    Jaunatnes lūgšanu nedēļa. Vairāk...
18.    Vispasaules jauniešu diena. Vairāk...
25.    Kristīgā izglītība. Vairāk... 
 

Aprīlis 2017.

01.    Gavēņa un lūgšanu diena. Vairāk...
01.    Jaunatnes garīgās nodošanās diena (ziemeļu puslode). Vairāk...
08.    Apmeklētāju diena. Vairāk...
08.    Misijas diena. Vairāk...
15.-21.    Literatūras izplatīšanas nedēļa. Vairāk...
15.    Aizsniedzot pasauli. Vairāk...
22.    Īpašo vajadzību diena. Vairāk...
 

Maijs 2017.

06.-27.    Pret narkotikām. Vairāk...
06.    Vienoti misijā pasaules aizsniegšanā. Vairāk...
13.    Aizsniedzot pasauli: kopienā / slimību un bada novēršana. Vairāk...
27.    Lūgšanu nedēļa par apdraudētiem bērniem. Vairāk...
 

Jūnijs 2017.

03.    Aizsniedzot pasauli – Bībeles izpēte: sabatskola un neklātienes Bībeles kursi. Vairāk...
10.    Sieviešu kalpošana. Vairāk...
17.    Aizsniedzot pasauli: Dieva Vārda sludināšana un cilvēku mantošana. Vairāk...
17.    Adventistu draudze: bēgļu diena. Vairāk...
 

Jūlijs 2017.

01.    Lūgšanu un gavēņa diena. 
08.    Veicinot misiju. Vairāk...
15.    Aizsniedzot pasauli: mediju izmantošana. 
22.    Bērnu sabats. Vairāk... 
 

Augusts 2017.

05.    Globālā misija un evaņģelizācija. Vairāk...
12.    Aizsniedzot pasauli: jaunu draudžu dibināšana. Vairāk...
19.    Izglītība. Vairāk...
26.    Darba noslēguma diena. Vairāk...
26.    Ierindas draudzes locekļu kalpošanas diena. Vairāk...
 

Septembris 2017.

02.    Jaunatnes garīgās nodošanās diena (dienvidu puslode). Vairāk...
03.-09.    Ģimene kopā. Vairāk...
09.    Misijas veicināšana. Vairāk...
16.    Ceļa meklētāju diena.
23.    Sabatskolas viesu diena. Vairāk...
 

Oktobris 2017.

07.    Lūgšanu un gavēņa diena.
07.    Žurnāla Adventist Review diena. Vairāk...
14.    Sludinātāja novērtēšanas diena. Vairāk...
21.    Praviešu Gars un adventistu mantojums. Vairāk...
28.    Radīšanas sabats. Vairāk....
 

Novembris 2017.

04.-11.    Lūgšanu nedēļa. Vairāk...
18.    Gadskārtējo ziedojumu diena. Vairāk... (materiāli)
 

Decembris 2017.

02.    Namturība. Vairāk...
09.    Uzsvars uz veselību. Vairāk...